Dotaz advokáta Zin 16/2015

Autor: Ing. Petr Knötig | 03/16/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace ze dne 5. 3. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 16/2015, sděluji:
k dnešnímu dni je u Nejvyššího soudu vedeno řízení „O návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku“ pod sp. zn. 29 Cdo 3808/2014, které bylo Nejvyššímu soudu doručeno 10. 9. 2014. (Krajský soud Ostrava -  pobočka Olomouc FJ 68724/203, F 68724/2013 a Vrchní soud Olomouc 5 Cmo 56/2014).
Tato informace byla poskytnuta již 14. 1. 2015, sp. zn. Zin 5/2015. Od této doby nedošlo v evidenci Nejvyššího soudu k žádným dalším změnám, v nichž by se objevila osoba Vašeho klienta.