Dotaz advokáta - Zin 5/2015

Autor: Ing. Petr Knötig | 01/16/2015

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 13. 1. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 5/2015, sděluji:
k dnešnímu dni je u Nejvyššího soudu vedeno řízení „O návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku“ pod sp. zn. 29 Cdo 3808/2014, které bylo Nejvyššímu soudu doručeno 10. 9. 2014. (Krajský soud Ostrava - pobočka Olomouc FJ 68724/203, F 68724/2013 a Vrchní soud Olomouc 5 Cmo 56/2014). Jména ostatních účastníků řízení či jejich identifikaci touto cestou sdělit nelze. Nad rámec informace však dodáváme, že účastník řízení, či jeho právní zástupce, má právo nahlížet do spisu, kde jsou všechny údaje z řízení i o účastnících řízení.