Dotaz advokáta na analýzu zpracovanou odd. judikatury

Autor: Ing. Petr Knötig | 01/08/2015

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 5. 1. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 1/2015, sděluji:
v příloze Vám zasílám požadovanou analýzu. Nad rámec informace je však nutné dodat, že nejde o analýzu zpracovávanou Nejvyšším soudem, ale analýzu, kterou zpracovala vedoucí oddělení evidence judikatury Nejvyššího soudu JUDr. Petra Polišenská pro potřeby Soudcovské unie, tedy nejde o materiál Nejvyššího soudu.

Alternative Dispute Resolution_ADR