Dotazy advokáta na rozhodování NS Zin 25/2015

Autor: Ing. Petr Knötig | 04/22/2015

1)
Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 14. 4. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod Zin 25/2015, sděluji:
1) Všechna rozhodnutí Nejvyššího soudu, která se týkají zákona č. 87/1991 Sb. jsou veřejně přístupná na webových stránkách Nejvyššího soudu
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=%5BARozhodnutiRT%5D%3D87%2F1991&SearchMax=1000&SearchOrder=4&Start=1&Count=15&pohled=1
2) Všechna rozhodnutí Nejvyššího soudu, která se týkají zákona č. 229/1991 Sb. jsou veřejně přístupná na webových stránkách Nejvyššího soudu
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=%5BARozhodnutiRT%5D%3D229%2F1991&SearchMax=1000&SearchOrder=4&Start=1&Count=15&pohled=1

Nad rámec poskytnuté informace povinný subjekt dodává, že všechna svá rozhodnutí po doručení účastníkům řízení zveřejňuje na svých webových stránkách, kde je možné vyhledávat jak podle spisové značky, tak i podle klíčových slov pomocí fulltextového vyhledávače. Je tedy možné zadat i číslo zákona, kterého se dané rozhodnutí dotýká a systém najde všechna rozhodnutí, která toto zadání obsahují.

2)
Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 14. 4. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod Zin 25/2015-II, sděluji:
1) Všechna rozhodnutí Nejvyššího soudu, která se týkají ustanovení § 180, zákona č. 40/2009 Sb. jsou veřejně přístupná na webových stránkách Nejvyššího soudu
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=%5BARozhodnutiRT%5D%3D%C2%A7180&SearchMax=1000&SearchOrder=4&Start=1&Count=15&pohled=1
Zde je třeba vybírat jen rozhodnutí se spisovou značkou Tdo nebo Tz.
2) Všechna rozhodnutí Nejvyššího soudu, která se týkají ustanovení § 220 a § 254 zákona č. 40/2009 Sb. jsou veřejně přístupná na webových stránkách Nejvyššího soudu
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=%5BARozhodnutiRT%5D%3D%C2%A7220%20%C5%BE%C3%A1kona%20%C4%8D.%2040%2F2009&SearchMax=1000&SearchOrder=4&Start=1&Count=15&pohled=1 a http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=%5BARozhodnutiRT%5D%3D%C2%A7254%20z%C3%A1kona%20%C4%8D.%2040%2F2009&SearchMax=1000&SearchOrder=4&Start=1&Count=15&pohled=1

Nad rámec poskytnuté informace povinný subjekt opakovaně dodává, že všechna svá rozhodnutí po doručení účastníkům řízení zveřejňuje na svých webových stránkách, kde je možné vyhledávat jak podle spisové značky, tak i podle klíčových slov pomocí fulltextového vyhledávače. Je tedy možné zadat i číslo zákona či paragrafu, kterého se dané rozhodnutí dotýká a systém najde všechna rozhodnutí, která toto zadání obsahují.