Dotazy redaktorů Lidových novin Zin 31 a 32/2015

Autor: Ing. Petr Knötig | 05/22/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. doručené Nejvyššímu soudu 22. 5. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod Zin 31/2015, sděluji:
v požadované věci sp. zn. 8 Tz 15/2015 byl veřejně vyhlášen rozsudek 20. 5. 2015. Zatím však není vypracováno písemné odůvodnění rozhodnutí, což je součástí rozsudku. Na toto vypracování má senát podle § 129 odst. 3 písm. b) trestního řádu 20 pracovních dnů ode dne rozhodnutí. Po vypracování rozsudku a jeho odůvodnění bude rozsudek zaslán účastníkům řízení a posléze veřejně přístupný na webových stránkách Nejvyššího soudu, kde jsou veřejně přístupná všechna rozhodnutí, která Nejvyšší soud vydal. V této věci bylo pouze vyhlášeno rozhodnutí, které bylo veřejně přístupné, a Nejvyšší soud toto také dal veřejnosti na vědomí na svých webových stránkách téměř s týdenním předstihem.
Vzhledem k tomu, že zatím nebyl rozsudek s odůvodněním vypracován a senát má zatím stále lhůtu k jeho vypracování, nelze rozsudek ještě zaslat. Jak je výše uvedeno, bude posléze k dispozici široké veřejnosti. Tedy také i Vám.