Odpověď na žádost advokáta o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 23/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 15. února 2016 žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 23/2016. Konkrétně šlo o dotaz advokáta, zda některý ze senátů Nejvyššího soudu řešil již v čase od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku případ ve věci zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti s návrhem na vypořádání vznikem jednotek.
V odpovědi na tento dotaz po konzultaci s předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc. a rovněž po konzultaci s dozorčí úřednicí občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu paní Libuší Habadovou Nejvyšší soud žadatele odkázal na rozhodnutí ve věci sp. zn. 22 Cdo 1618/2015.

Vzhledem k tomu, že anonymizované rozhodnutí v předmětné věci již bylo publikováno na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz, odkázal Nejvyšší soud podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na již zveřejněnou informaci. Požadované rozhodnutí nalezne tedy žadatel na webových stránkách Nejvyššího soudu po zadání jeho spisové značky do tabulky Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu.

Poučení: Pokud s rozsahem anebo formou poskytnuté informace žadatel nesouhlasí, může podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Dne 17. 2. 2016 obdržel Nejvyšší soud jako povinný subjekt k žádosti sp. zn. Zin 23/2016 ještě doplňující dotaz:
“…Rád bych se s dovolením ještě dotázal, zda je aktuálně předmětný typ sporu (zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitosti s navrhovaným vznikem jednotek) předmětem dovolacího řízení (před rozhodnutím), pokud ano, prosím o číslo-čísla jednací.“

Nejvyšší soud k doplňujícímu dotazu uvedl, že popsaný typ věci v současnosti aktuálně nerozhoduje.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.