Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 24/2016

Jako odpověď na žádost o poskytnutí informace, kterou Nejvyšší soud zaevidoval pod sp. zn. Zin 24/2016, žadateli v zákonné lhůtě povinný subjekt uvedl:
Nejvyšší soud neřešil a ani aktuálně neřeší v občanskoprávním řízení žádnou věc /případ/, která by se týkala náhrady škody po krajských zastupitelích a rovněž neřešil /aktuálně neřeší/ odpovědnost krajských zastupitelů v žádném svém trestněprávním řízení. Znamená to, že pokud žadatel osobně nenašel podobná řízení v databázích ASPI a CODEXIS, bylo to proto, že tam taková řízení ani nemohla figurovat.

Poučení: Pokud s rozsahem anebo formou poskytnuté informace žadatel nesouhlasí, může podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.