Odpověď na žádost fyzické osoby k poskytnutí informace o rozhodnutí Nejvyššího soudu vedenou pod Zin 61/2015

Datum: 08/14/2015

Na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., doručené Nejvyššímu soudu dne 31. července 2015 a vedené pod sp. zn. Zin 61/2015, Nejvyšší soud žadateli sdělil, že požadované rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. října 2014, vedené pod sp. zn. 21 Cdo 3182/2014, bylo na webových stránkách Nejvyššího soudu zveřejněno dne 7. listopadu 2014.
Je rovněž publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek – sešit č. 4/2015, číslo sbírky 32.

Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.