Odpověď na žádost fyzické osoby k zaslání rozhodnutí Nejvyššího soudu vedenou pod Zin 59/2015

Datum: 08/14/2015

Žadatel ve své žádosti o poskytnutí informace z 28. července 2015, která byla ve stejný den doručena Nejvyššímu soudu, žádal zaslání rozhodnutí zdejšího soudu ze dne 27. května 2015, sp. zn. 23 Cdo 2555/2015.
Věc vedená u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 23 Cdo 2555/2015 byla Nejvyššímu soudu k rozhodnutí doručena 10. června 2015 a bude teprve předmětem soudcovského přezkumu.
Žadatel měl pravděpodobně na mysli rozhodnutí sp. zn. 23 Cdo 2555/2014, jejíž anonymizovaná verze mu byla zaslaná v příloze.

Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.