Odpověď na žádost fyzické osoby k zaslání rozhodnutí Nejvyššího soudu vedenou pod Zin 60/2015

Datum: 08/14/2015

Žadateli bylo zasláno anonymizované rozhodnutí Nejvyššího soudu vedené pod sp. zn. 7 Tdo 292/2015, které požadoval ve své žádosti o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., doručené Nejvyššímu soudu dne 29. července 2015 a vedené pod sp. zn. Zin 60/2015.
Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.