Odpověď na žádost fyzické osoby k zaslání rozsudku Nejvyššího soudu vedenou pod Zin 58/2015

Datum: 08/10/2015

Z informačního systému Nejvyššího soudu vyplývá, že dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. května 2015, který rozhodl o odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 10. června 2014, sp. zn. 36 ICM 3259/2013, zatím na Nejvyšší soud nenapadlo.
Protože Nejvyššímu soudu dovolání předkládá vždy soud 1. stupně, je možné, že po jeho podání k prvoinstančnímu soudu uplyne lhůta 2 – 3 měsíců, než budou ze strany tohoto soudu splněny všechny procesní náležitosti tak, aby mohlo být předloženo Nejvyššímu soudu.

Žadateli bylo doporučeno, aby průběžně kontaktoval paní Hanu Hálovou, která u Nejvyššího soudu podává informace o probíhajících soudních řízeních (tel. 541 593 413) a která rovněž sdělí, zda věc již u Nejvyššího soudu napadla, jakou má u nás spisovou značku a v jaké fázi se řízení u zdejšího soudu nachází.

Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.