Odpověď na žádost fyzické osoby k zaslání seznamu probíhajících řízení, kde je účastníkem řízení konkrétní právnická osoba, vedenou pod Zin 50/2015

Datum: 07/24/2015

Z informačního systému Nejvyššího soudu vyplývá, že společnost V. K. V., s. r. o., se sídlem v Praze, nikdy neměla a doposud nemá u Nejvyššího soudu vedené žádné dovolací řízení.

Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.