Odpověď na žádost fyzické osoby k zaslání seznamu spisových značek civilních řízení, kde je účastníkem řízení konkrétní právnická osoba, vedenou pod Zin 42/2015

Datum: 07/07/2015

Dobrý den, Vaší žádosti o zaslání seznamu sp. zn. civilních řízení, jejichž účastníkem je Českomoravská stavební spořitelna, a. s., IČ: 49241397, je možné vyhovět. Nicméně vzhledem k faktu, že výše zmíněný subjekt je účastníkem v mnoha desítkách řízení, byl by seznam obsáhlý a vyžadoval by rozsáhlé vyhledávání, což je zpoplatněno v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 14. 7. 2011, č. j. 286/2011-OT-OSV. Vámi požadované informace vyžadují rozsáhlé vyhledávání v délce trvání tří hodiny, přičemž poplatek za jednu hodinu je 200 Kč. Celková částka je tedy 600 Kč.
Přílohou tohoto dopisu je i výzva k uhrazení daného poplatku za zpracování, která se zasílá podle § 17, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

V případě potřeby další komunikace s Nejvyšším soudem využijte oficiální emailovou adresu podatelna@nsoud.cz.

Mgr. Aleš Pavel, ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu