Odpověď na žádost fyzické osoby k zaslání spisových značek rozhodnutí, kde je účastníkem řízení konkrétní právnická osoba, vedenou pod Zin 41/2015

Datum: 07/07/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 8. 6. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod Zin 41/2015, sděluji:
z uvedených účastníků řízení mají u Nejvyššího soudu nevyřízená podání pouze:
OSA - nejsou vyřízené - sp. zn. 30 Cdo 3093/2013, sp. zn. 30 Cdo 5429/2014
DILIA - není vyřízena sp. zn. 30 Cdo 796/2015
Poučení: proti poskytnuté informaci je možné podat stížnost a to do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Ing. Petr Knötig, mluvčí Nejvyššího soudu