Odpověď na žádost fyzické osoby k zaslání stanoviska Nejvyššího soudu vedenou pod Zin 49/2015

Datum: 07/24/2015

Nejvyšší soud částečně odmítl žádost o poskytnutí informace podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
V květnu 2014 se v Kroměříži konal seminář pro insolvenční soudce, kde se mimo jiné diskutovalo i o ustanovení § 389 insolvenčního zákona. Šlo však o vzdělávací akci, kterou neorganizoval Nejvyšší soud a žádné oficiální stanovisko Nejvyššího soudu přijato nebylo. Záznam ze semináře Nejvyšší soud k dispozici bohužel nemá.

Nejvyšší soud rovněž sdělil, že na stránkách www.nsoud.cz je možnost fulltextově vyhledávat rozhodnutí soudu tak, že se do vyhledávacího pole zadá příslušné ustanovení právního předpisu či typicky větné spojení (např. oddlužení dlužníka) a systém vygeneruje rozhodnutí, ve kterých se daný text vyskytuje. Ustanovení § 389 zákona č. 182/2006 Sb. se tak například vyskytuje např. v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2011, sp. zn. 29 NSCR 13/2009, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. února 2011, sp. zn. 29 NSCR 9/2009, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2010, sp. zn. 29 NSCR 4/2010, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2010, sp. zn. 29 NSCR 17/2010, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2011, sp. zn. 29 NSCR 11/2009, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2014, sp. zn. 29 NSCR 26/2014, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2012, sp. zn. 29 NSCR 70/2012, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2011, sp. zn. 29 NSCR 20/2009, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2012, sp. zn. 29 NSCR 39/2012, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. října 2011, sp. zn. 29 NSCR 36/2009.

Protože z žádosti není jasné, které konkrétní rozhodnutí má žadatel na mysli, bude vhodné, když se tento obrátí na Krajský soud v Brně, který ve svém usnesení rozhodnutí Nejvyššího soudu citoval.

Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.