Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace o stavu řízení vedenou pod Zin 47/2015

Datum: 07/24/2015

Nejvyšší soud sdělil, že předmětné dovolání je vedeno pod sp. zn. 30 Cdo 907/2015 s tím, že Nejvyššímu soudu napadlo dne 2. března 2015 a doposud nebylo vyřízeno. V roce 2014 byla průměrná délka řízení o dovoláních pojednávaných občanskoprávním a obchodním kolegiem Nejvyššího soudu 192 dní. Žadateli bylo sděleno, že informace o tom, jak je věc vyřizována, podává telefonicky paní Hana Hálová, pracovnice Nejvyššího soudu pověřená sdělováním informací o průběhu řízení (tel. 541 593 413).

Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona 106/1999 Sb.