Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace o úředním vysvědčení vedenou pod Zin 51/2015

Datum: 07/31/2015

Nejvyšší soud odmítl žádost o poskytnutí informace podle ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. týkající se úředního vysvědčení. Konkrétně jeho obsahu, lhůty pro vydání, poplatku za vystavení a dotazu, kdo je oprávněn o jeho vystavení zažádat.
Podle ustanovení § 2 odst. 4, se povinnost poskytovat informace netýká dotazu na názory , budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. V rámci řízení o poskytnutí výše uvedených informací bylo zjištěno, že žadatel od Nejvyššího soudu požaduje výklad pojmu „úřední vysvědčení“, a to ve vztahu k procesní praxi Nejvyššího soudu. Nejvyšší soud se výkladem uvedeného pojmu ve své rozhodovací praxi dosud nezabýval. Pokud se tomu v budoucnosti stane, svoje rozhodnutí, stejně tak jako všechna svá rozhodnutí o podaných mimořádných opravných prostředcích, zveřejní na svých webových stránkách. Tento pojem není obsažen ani v jednacím, ani v kancelářském řádu Nejvyššího soudu.

Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.