Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vedenou pod sp. zn. Zin 21/2016

Nejvyšší soud eviduje pod spisovou značkou Zin 21/2016 žádost o poskytnutí informace, kterou obdržel dne 5. února 2016. V odpovědi na tuto žádost v příloze zasílal povinný subjekt pisateli anonymizovanou verzi usnesení Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 5 Tdo 897/2012. Právě tohoto usnesení se týkala požadovaná informace, která byla specifikována jednak jménem obviněného Z. V. a také spisovou značkou Krajského soudu v Praze 11 To 434/2011.
Pro úplnost povinný subjekt ještě informoval, že obviněný Z. V. podal ve věci 11 To 434/2011 nejprve dovolání, které měl Nejvyšší soud projednávat pod sp. zn. 5 Tdo 415/2012. Protože ale toto prvotní dovolání nemělo patřičné náležitosti, Nejvyšší soud je bez projednání odmítl 11. dubna 2012 tzv. „jinakem“. Teprve na podruhé řádně podané dovolání se všemi náležitostmi pak bylo projednáváno pod již zmíněnou sp. zn. 5 Tdo 897/2012 a Nejvyšší soud ve věci také rozhodl.

Poučení: Pokud s rozsahem anebo formou poskytnuté informace žadatel nesouhlasí, může podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.