Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 18/2016

V žádosti o poskytnutí informace pod sp. zn. Zin 18/2016 pisatel požadoval zaslání anonymizovaných rozsudků ve věci dvou mediálně známých kauz Ing. K.S. a ex-manažerů společnosti H-Systém. Vzhledem k tomu, že požadované informace již byly zveřejněny na webových stránkách Nejvyššího soudu, odkázal povinný subjekt v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. na již zveřejněnou informaci.
Obě věci řešil Nejvyšší soud opakovaně, proto zaslal seznamy spisových značek, pod kterými předmětná rozhodnutí pisatel nalezne na webových stránkách www.nsoud.cz, v tabulce Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu.

1. Ing. K. S. : 6 Tdo 212/2004, 3 Tdo 449/2004, 15 Tdo 1314/2004, 3 Tdo 162/2005, 3 Tdo 1532/2005, 3 Tdo 1060/2007, 3 Tdo 1032/2007 a 11 Tvo 1/2007
2. Ing. P. S. a spol. (exmanažeři H-systému): 22 Cdo 1491/2001, 25 Cdo 1586/2007, 25 Cdo 4000/2011, 29 ICDO 33/2012, 29 ODO 245/2006, 5 Tdo 247/2007 a 3 Tdo 373/2007

Nad rámec odkazu na poskytnutou informaci Nejvyšší soud sdělil, že pokud bude mít žadatel zájem, může povinný subjekt zaslat poštou přímo požadovaná anonymizovaná rozhodnutí. Vzhledem k jejich počtu však má právo podle § 17 odst. 1, 3 zákona č. 106/1999 Sb. požadovat náhradu výdajů spojených s poskytnutím takové informace – tedy s kopírováním uvedených dokumentů. Odhadem by tyto náklady činily 500 – 1.000 kč. Pokud bude mít pisatel i za těchto okolností o zaslání zájem, Nejvyšší soud by tuto částku následně vyčíslil zcela přesně a požádal nejprve o její zaplacení.

Poučení: Pokud s rozsahem anebo formou poskytnuté informace žadatel nesouhlasí, může podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.