Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 20/2016

Dne 7. února 2016 obdržel Nejvyšší soud žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ve věci sp. zn. Městského soudu v Praze 1 T 2/2009 a sp. zn. Vrchního soudu v Praze 5 To 3/2014. Tuto žádost eviduje Nejvyšší soud pod sp. zn. Zin 20/2016.
Nejvyšší soud výše uvedenou věc projednával pod spisovou značkou 4 Tdo 100/2015 a v příloze zaslal žadateli kopii dotyčného anonymizovaného usnesení ze dne 22. dubna 2015. Tato anonymizovaná verze je samozřejmě také k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz

Poučení: Pokud s rozsahem anebo formou poskytnuté informace žadatel nesouhlasí, může podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.