Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 27/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 19. 2. 2016 žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 27/2016. Konkrétně pisatelka požaduje zaslat rozhodnutí Nejvyššího soudu, kterým byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Plzni ve věci obvinění z trestného činu křivého svědectví. Jde o věc, publikovanou v řadě médií právě 19. 2. 2016 a v dalších následujících dnech.
Nejvyšší soud uvedené trestní řízení eviduje pod sp. zn. 7 Tdo 1275/2015. Žádosti vyhověl a pisatelce zaslal poté, co si ověřil, že usnesení z 6. 1. 2016 obdrželi už také všichni účastníci řízení, anonymizovanou verzi rozhodnutí.

Poučení: Pokud s rozsahem anebo formou poskytnuté informace žadatel nesouhlasí, může podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.