Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informací vedenou pod Zin 48/2015

Datum: 07/24/2015

Nejvyšší soud částečně odmítl žádost o poskytnutí informace podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
Odkázal na své usnesení ze dne 27. října 2011, sp. zn. 8 Tdo 1231/2011, kde Nejvyšší soud identifikuje právní předpisy Evropské unie týkající se nařízení o prekurzorech a další směrnice EU v této oblasti, zejména nařízení Rady Evropských společenství č. 3677/90 ze dne 13. prosince 1990, nařízení Evropských společenství č. 900/92 ze dne 31. března 1992, nařízení Komise Evropských společenství č. 376/92 z 21. prosince 1992, směrnici Rady Evropských společenství č. 109/92 ze dne 14. prosince 1992, nařízení Komise Evropských společenství č. 2959/93 ze dne 27. října 1993, nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog, nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi a nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi.

Nejvyšší soud tak upozornil, že předmětné nařízení o prekurzorech, které lze najít na webových stránkách www.eur-lex.europa.eu, je tak v odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu jednoznačně identifikováno. K dalším dotazům odkázal na žadateli zaslané rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. července 2015, sp. zn. Zin 44/2015. Nejvyšší soud v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že smyslem zákona č. 106/1999 Sb. není poskytovat veřejnosti právní poradenství či hodnotit právní závěry, ke kterým soud dospěl ve své rozhodovací činnosti. Uvedl, že o právech a povinnostech účastníků řízení rozhoduje soud na základě dovolání a žádnému zaměstnanci soudu nepřísluší doplňovat či upravovat Nejvyšším soudem vydané rozhodnutí v konkrétní věci, kde se soud na základě podaného dovolání již vyjádřil.

Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.