Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí seznamu rozsudků Nejvyššího soudu vedenou pod Zin 56/2015

Datum: 08/10/2015

Žádosti o zaslání seznamu rozsudků ve věcech, kde byla fyzická nebo právnická osoba v postavení daňového poradce (viz ust. § 3 odst. 1 a 6 zákona č. 523/1993 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky) obžalována v souvislosti s trestným činem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, a to jako pachatel či spolupachatel takového činu nebo jako účastník na tomto trestném činu, Nejvyšší soud může vyhovět.
Soud však nevede evidenci a statistiku řízení podle jednotlivých trestných činů uvedených v trestním zákoně, respektive dnes v trestním zákoníku, nevede ani statistiku počtu řízení podle postavení stran řízení (např. když je strana řízení v postavení daňového poradce).
V informačním systému lze nicméně vyhledat, že z desetitisíců rozhodnutí, která Nejvyšší soud vydal a která jsou zveřejňována od roku 2000 na webových stránkách www.nsoud.cz, existuje 782 rozhodnutí, která se týkají „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“.
V tomto počtu jsou zahrnuta všechna rozhodnutí zveřejněná na těchto stránkách, která obsahují zadaný pojem, tzn. i rozhodnutí týkající se stížností pro porušení zákona, návrhů na určení místní příslušnosti, povolení průvozu, rozhodnutí o vazbě, atd.
Vyhledáváním přes informační systém Nejvyššího soudu ISNS s použitím vyhledávacích kritérií, tedy § 240 zák. č. 40/2009 Sb., a také § 148 tr. zák., Nejvyšší soud zjistil, že v dovolacím řízení bylo rozhodnuto asi 700 věcí.
Aby bylo možné určit, zda je v těchto řízeních fyzická nebo právnická osoba v postavení daňového poradce (viz ust. § 3 odst. 1 a 6 zákona č. 523/1993 Sb.), muselo by se každé jednotlivé rozhodnutí z výše uvedených otevřít a přečíst. Požadovaný seznam rozsudků by vyžadoval rozsáhlé vyhledávání, což je v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 14. července 2011, č. j. 286/2011-OT-OSV, zpoplatněno částkou 200 Kč za jednu hodinu práce. Pracovník Nejvyššího soudu by musel podle identifikace stran řízení ověřit, zda je daná obviněná osoba fyzickou či právnickou osobou v postavení daňového poradce, což nemusí vždy vyplývat jednoznačně z letmého čtení textu rozhodnutí. Při velmi rychlém čtení uvedených rozhodnutí lze předpokládat, že pracovník Nejvyššího soudu otevře a přečte za 1 hodinu asi pět rozhodnutí. Při počtu rozhodnutí 700 činí úhrada za rozsáhlé vyhledávání 28 000,- Kč.
Přílohou odpovědi na žádost tak Nejvyšší soud zaslal žadateli výzvu k uhrazení daného poplatku za zpracování, která se zasílá podle § 17, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Protože žadatel o poskytnutí informace ve stanovené lhůtě výše uvedenou úhradu neprovedl, jeho žádost vedenou pod Zin 56/2015 ze dne 22. července 2015 v souladu s § 17 odst. 5 zákona 106/1999 Sb. Nejvyšší soud dne 30. září 2015 odložil.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.