Odpověď na žádost fyzické osoby o sdělení počtu odmítnutých dovolání za rok 2014 vedenou pod Zin 46/2015

Datum: 07/23/2015

Na základě žádosti o poskytnutí informace byl žadatelce sdělen počet dovolání podaných k Nejvyššímu soudu v roce 2014 zapsaných do rejstříku Cdo a skončených ke dni 9. července 2015 výsledkem „odmítnuto“. Těchto dovolání bylo celkem 2716.

Přesný důvod odmítnutí by musel Nejvyšší soud zjistit otevřením jednotlivých spisových značek a přečtením každého jednotlivého rozhodnutí. Jednalo by se o značně rozsáhlé vyhledávání, které by mimořádně zatížilo administrativní aparát Nejvyššího soudu a zabralo by odhadem 100 hodin práce, přičemž tato práce je zpoplateněna částkou 200 Kč za hodinu. Počet hodin odpovídá době, která je potřeba k vyhledání rozhodnutí, přečtení odůvodnění a vymezení důvodu odmítnutí dovolání v konkrétní věci. Stěžovatelka po sdělení uvedené informace netrvala na zjištění důvodu odmítnutí takových dovolání. K dalšímu dotazu Nejvyšší soud sdělil, že počet podaných dovolání za rok 2014 byl celkem 5462.

Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona 106/1999 Sb.