Odpověď na žádost fyzické osoby o zaslání informace o výši platu vedenou pod Zin 54/2015

Datum: 07/31/2015

Nejvyšší soud na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. žadateli sdělil, že měsíční plat předsedy Nejvyššího soudu je 189 400 Kč a měsíční paušální náhrada předsedy Nejvyššího soudu činí 38 700 Kč.
Měsíční plat místopředsedy Nejvyššího soudu je 172 000 Kč a měsíční paušální náhrada místopředsedy Nejvyššího soudu činí 22 800 Kč.
Předseda ani místopředseda neměli v roce 2014 a 2015 žádné odměny poskytnuté nad rámec jejich platu.
Měsíční plat vedoucí sekretariátu předsedy Nejvyššího soudu je 29 210 Kč. Odměny nad rámec platu činily za roky 2014 a 2015 celkem 146 529 Kč.
Denního vrátného Nejvyšší soud nezaměstnává.

Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.