Odpověď na žádost fyzické osoby o zaslání rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. května 2015, sp. zn. 28 Ncu 251/2014

Datum: 07/23/2015

Žadateli byl zaslán výše uvedený rozsudek na jím požadovanou emailovou adresu.
Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
pověřený vyřizováním žádostí o informace podle zákona 106/1999 Sb.