Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 129/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 4. 10. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 129/2018, v následujícím znění:

„Dobrý den,
na základě zákona 106/1999 Sb. prosím o anonymizovanou kopii konečného rozsudku NS v případě tragické nehody pana M. L.
Bohužel neznám žádné další informace, jen to že se jedná o případ autohavárie mezi Prahou a Příbramí v roce 2007, při které zemřela řidička druhého vozidla a dítě bylo zraněno."

Povinný subjekt vyhledal na základě Vámi sdělených informací dvě řízení a proto Vám v příloze poskytuje obě dotčená rozhodnutí v anonymizované podobě.

Pro úplnost je třeba zdůraznit, že povinný subjekt činí poskytnutím požadované informace výjimku, kterou umožňuje ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, neboť Nejvyšší soud v zásadě neposkytuje veřejnosti (a tudíž také žadatelům, kteří podali žádost ve smyslu informačního zákona) žádné informace osobního charakteru o subjektech údajů (fyzických osobách) účastnících se soudních řízení. Respektive, povinný subjekt pro účely veřejnosti neprovádí lustrace fyzických osob (subjektů údajů), zmiňovaných v textech rozhodnutí, a to s ohledem na práva těchto fyzických osob na ochranu osobních údajů či jiných citlivých údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Nicméně, § 5 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů uvádí „Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat, pokud poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení.“

Vzhledem k tomu, že osoba, ke které je žádost sp. zn. Zin 129/2018 ze dne 4. 10. 2018 vztažena, je veřejně známou a veřejně (politicky) činnou osobou, přičemž skutky projednávané v trestním řízení této osoby jsou veřejnosti taktéž známy, povinný subjekt činí právě s odkazem na § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb. výjimku a Vámi požadované informace poskytuje.

Závěrem je třeba rovněž zmínit, že v případě vhodně zvolených klíčových slov, byste požadovaná rozhodnutí jistě dohledal ve veřejné databázi rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu na jeho webových stránkách sám, bez pomoci Nejvyššího soudu, a to jen na základě informací, které jsou Vám známy a které jste v žádosti uvedl.


Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona


Příloha (elektronická):
Rozhodnuti - 7 Tdo 136_2010.pdf
Rozhodnuti - 4 Tz 41_2010.pdf

Rozhodnuti - 4 Tz 41_2010
Rozhodnuti - 7 Tdo 136_2010