Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 134/2016

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane inženýre,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 24. 8. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 134/2016 a v níž se domáháte, aby Vám Nejvyšší soud poskytl „kopii rozsudku Nejvyššího soudu v anonymizované podobě, která se týká sporu o výpočet ceny půjčky, takzvané roční procentní sazby nákladů (RPSN), kdy Nejvyšší soud, jako první soud v Česku dle informací z médií, jasně řekl, že když je ve smlouvě RPSN vypočtená špatně, mají firmy klientům vracet drtivou většinu zaplacených úroků…“

Povinný subjekt Vám požadovanou anonymizovanou verzi rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 12. 7. 2016 ve věci sp. zn. 32 Cdo 4838/2015 zasílá formou elektronické přílohy této zprávy.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.


S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (elektronická):
anonymizovaná verze rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. 7. 2016, sp. zn. 32 Cdo 4838/2015