Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 13/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 28. 1. 2017 Vaši žádost, evidovanou pod sp. zn. Zin 13/2017. Prostřednictvím této žádosti se domáháte „zaslání celého rozhodnutí č. 35/1963 Sb. rozh. tr., včetně odůvodnění.

Po výzvě povinného subjektu k upřesnění žádosti dne 1. 2. 2017 jste obratem na tuto výzvu zareagoval a zároveň jste uvedl, že Vám postačí zaslat anonymizovanou kopii předmětného rozhodnutí, resp. (cituji): „… pokud nenajdete verzi v kompletní podobě, pošlete prosím alespoň to, co se vám podařilo dohledat… “.

Povinný subjekt požadovanou informaci poskytuje ve formě přílohy R35-1963.docx. Text, který je součástí této přílohy, přímo odpovídá publikovanému textu ze sbírky rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR pro rok 1963. Jde o anonymizované rozhodnutí, kde rovněž chybí úvodní hlavička a na závěr datum, jméno a podpis předsedy senátu. I přesto by měla být podle mínění povinného subjektu takto poskytnutá informace, vzhledem k Vašemu výše upřesněnému požadavku, zcela vyhovující.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (elektronická): R35-1963.docx