Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 142/2016

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 13. 9. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 142/2016 a v níž se domáháte anonymizované verze rozhodnutí ve věci sp. zn. 32 Cdo 4838/2015.

Povinný subjekt Vám požadovanou anonymizovanou verzi rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 12. 7. 2016 ve věci sp. zn. 32 Cdo 4838/2015 zasílá formou elektronické přílohy této zprávy.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.


S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona
Příloha (elektronická):
anonymizovaná verze rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. 7. 2016, sp. zn. 32 Cdo 4838/2015