Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 160/2019


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

 

Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 17. 10. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 160/2019, v následujícím autentickém znění:„1. Žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. (dále jen INFZ) požaduje žadatel přímé poskytnutí následujících informací ve smyslu § 6/2 INFZ:

2. Sdělení jména (celého, i s titulem) ministrině spravedlnosti, jenž k Nejvyššímu soudu ČR podala stížnost pro porušení zákona, kterou Nejvyšší soud ČR rozhodl pod sp. zn. 4 Tz 69/2009 dne 1. 10. 2009.

K Vaší žádosti Vám povinný subjekt sděluje, že stížnost pro porušení zákona sp. zn. 4 Tz 69/2009 podala podle data podání 19. 8. 2009 tehdejší ministryně spravedlnosti JUDr. Daniela Kovářová, jež byla ministryní spravedlnosti v úřednické vládě Jana Fischera (konkrétně od 8. 5. 2009 do 13. 7. 2010).

 

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček,


vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle informačního zákona