Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 164/2019


Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

 


Vážený pane,
Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 25. 10. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 164/2019, ve které požadujete poskytnutí „anonymizované verze rozhodnutí Nejvyššího soudu, na které je odkazováno v přiloženém článku: https://www.novinky.cz/krimi/clanek/z-jednicky-horolezec-fatalne-chyboval-soud-mu-potvrdil-trest-40301038 . V textu rozhodnutí se má vyskytovat tento text: „Hrubě porušil základní pravidla jištění stanovená metodikou horolezeckého svazu“.“

Povinný subjekt na základě Vaší žádosti identifikoval rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2019, sp. zn. 6 Tdo 425/2019.

Podle § 6 odst. 1 informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.


Vámi požadované rozhodnutí již je volně dostupné v databázi anonymizovaných Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, která se nachází na webových stránkách www.nsoud.cz. Rozhodnutí se zobrazí po zadání příslušné spisové značky do webového formuláře.
 
Konkrétně Vámi požadované rozhodnutí naleznete přímo pod tímto odkazem:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/6635B24265382E08C125849F00185486?openDocument&Highlight=0,

Pro úplnost povinný subjekt sděluje, že veškerá vydaná rozhodnutí o dovolání zveřejňuje na svých webových stránkách www.nsoud.cz. Jedná se o zveřejňování anonymizovaných kopií rozhodnutí, obvykle ve lhůtě 60 dnů od data vypravení spisu s rozhodnutím z Nejvyššího soudu k soudu první instance, jež následně seznamuje s výsledkem dovolacího řízení jednotlivé účastníky. V případě, kdy má Nejvyšší soud z prvoinstančního soudu potvrzeno doručení rozhodnutí v dané věci všem účastníkům (stranám) řízení, zveřejní rozhodnutí v anonymizované podobě na svých webových stránkách obvykle dříve.

V poptávaném případě navíc došlo dne 29. 10. 2019 (tedy až po datu podání Vaší žádosti o informace) i k vydání tiskové zprávy, jež se případu věnuje. Viz následující odkaz:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~TiskovezpravyNejvyssihosoudu~Nejvyssi_soud_odmitl_dovolani_horolezce__odsouzeneho_Mestskym_soudem_v_Praze_za_precin_tezkeho_ublizeni_na_zdravi_z_nedbalosti~?openDocument&lng=CZ

 

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 S pozdravem
 
Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona