Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 166/2016

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane inženýre,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 20. 10. 2016 Vaší žádost o poskytnutí informací, evidovanou pod. sp. zn. Zin 166/2016, v níž se jako účastník řízení domáháte poskytnutí informací, zda a kdy byly k Nejvyššímu soudu zaslány spisové materiály z Okresního soudu v Prostějově, u kterého byla vedena řízení pod sp. zn. 3 T 245/2013 a sp. zn. 2 T 85/2015, ke kterým podáváte dovolání.

Tímto Vám sděluji, že Nejvyšší soud eviduje tato dovolání k předmětným spisovým značkám:

Spisová značka
Okresního soudu v Prostějově
Spisová značka
Nejvyššího soudu
K Nejvyššímu soudu napadlo dne
3 T 245/20133 Tdo 1312/201622. 9. 2016
2 T 85/20154 Tdo 1406/20167. 10. 2016Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.


S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona