Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 169/2016

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 29. 10. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 169/2016. Prostřednictvím této žádosti se domáháte informace „Kolik činil průměrný plat předsedy soudu v období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016?“

Povinný subjekt Vám v odpovědi sděluje, že předsedovi Nejvyššího soudu náleží podle § 28 zákona č. 236/1995 Sb., zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, měsíční plat ve výši 194.100,- Kč. Plat je pevně stanoven pro příslušnou funkci a nemá na něj vliv např. počet odsloužených let, apod.

Dále podle § 32 téhož zákona náleží předsedovi Nejvyššího soudu víceúčelová paušální náhrada ve výši 39.600,- Kč měsíčně.

Takto byl předsedovi Nejvyššího soudu vyměřen rovněž jeho celkový hrubý měsíční příjem ve Vámi stanoveném období 1. 1. 2016 – 31. 3. 2016.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona