Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 171/2016

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)


Vážený pane,


tímto Vám Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 Informačního zákona poskytuje informace, o něž jste žádal prostřednictvím Vaší žádosti sp. zn. Zin 171/2016 ze dne 31. 10. 2016, upřesněné dne 2. 11. 2016.

Po upřesnění žádosti byla tato definitivně formulována: „…v kolika případech jste v letech 2013 – 2016 rozhodli o odkladu vykonatelnosti či odkladu právní moci rozsudku ve lhůtě kratší než 30 dnů po podání žádosti? Prosím včetně spisových značek.“

V letech 2013 - 2016, konkrétně v období od 1. 1. 2013 do 25. 10. 2016, Nejvyšší soudu rozhodl o odkladu vykonatelnosti či odkladu právní moci rozsudku ve lhůtě kratší než 30 dnů po podání žádosti ve dvaceti osmi případech, jejichž přehled naleznete v příloze (Tabulka – odklad vykonatelnosti či právní moci do 30 dnů.docx).

V souladu s Vaší žádostí obsahuje příloha jednotlivé spisové značky, seřazené podle data nápadu k Nejvyššímu soudu. V dalších sloupcích je upřesněno, zda se jedná o odklad vykonatelnosti či právní moci, tabulka rovněž obsahuje data, kdy byla žádost doručena k Nejvyššímu soudu a kdy bylo o odkladu Nejvyšším soudem rozhodnuto. V posledním sloupci je uveden počet dní, za něž bylo o odkladu rozhodnuto.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle Informačního zákona
Příloha: Tabulka – odklad vykonatelnosti či právní moci do 30 dnů.docx

Pozn. Příloha platná ke dni 25. 10. 2016

Tabulka - odklad vykonatelnosti či právní moci do 30 dnů