Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 173/2016

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 4. 11. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 173/2016. Konkrétně se domáháte poskytnutí těchto informací:

„..sdělení seznamu nevyřízených soudních sporů, kde vystupuje některý z kolektivních správců jako žalobce – tj. kolektivní správci OSA (IČ: 63839997), OAZA (IČ: 266 30 192), INTERGRAM (IĆ: 00537772), včetně spisové značky vedené u Nejvyššího soudu ČR, spisové značky soudu proti němuž dovolání směřuje a název účastníků na straně žalované, pokud se jedná o právnickou osobu.“

V příloze (Tabulka nevyřízených dovolání OSA, OAZA, INTERGRAM.docx) naleznete tabulku obsahující seznam celkem šesti nevyřízených sporů, ve kterých je uveden některý z Vámi uvedených účastníků, včetně spisové značky Nejvyššího soudu, spisové značky odvolacího soudu a identifikace účastníků, právnických osob. Údaje jsou platné ke dni 9. 11. 2016.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1
Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.


S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle Informačního zákonaPříloha: Tabulka nevyřízených dovolání OSA, OAZA, INTERGRAM.docx