Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 185/2019


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

 

Vážený pane,

 

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 25. 11. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 185/2019, v níž požadujete poskytnutí„judikátů pod sp. zn. TR NS 12/2005 – T 760 a sp. zn. TR NS 11/2005 – T 749“.

Povinný subjekt Vám požadované judikáty zasílá v příloze tohoto sdělení v podobě scanů z jednotlivých publikací Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu.

 

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček,

vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,


pověřený poskytováním informací podle informačního zákona
 
Příloha (tištěná): TR NS 12/2005 – T 760 (scan)
TR NS 11/2005 – T 749 (scan)

T 749.pdf

T 760.pdf