Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 190/2019


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)


Vážení,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 3. 12. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 190/2019 v následujícím znění:„Prosíme o informaci, jestli nadepsaný soud eviduje, zda by u něj probíhalo, resp. probíhá, od jakékoliv řízení, skončené či probíhajících, které se týká či jehož stranou je, resp. byla:
1. společnost MERKUR CASINO a.s., se sídlem Pláničkova 442/1, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 27151506 /…/, nebo;
2. společnost Merkur -Sun,spol.s r.o., se sídlem Pláničkova 442/1, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 47118458, /…/, nebo;
3. společnost Spielothek Česká republika spol. s r.o., se sídlem Pláničkova 442/1, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 40763641, /…/.“

Tímto Vám povinný subjekt poskytuje následující informaci:

Nejvyšší soud ve své databázi k dnešnímu dni (8:00) neeviduje žádná řízení (řízení aktuální ani z dřívější doby) ve kterých by mezi účastníky figurovaly Vámi uvedené společnosti. Vzhledem k tomu, že další (následující) požadovaná informace v rámci předmětné žádosti sp. zn. Zin 190/2019 ze dne 3. 12. 2019 (seznam řízení) je podmíněna kladnou odpovědí na otázku týkající se existence samotných - v žádosti specifikovaných - soudních řízení u Nejvyššího soudu, pak povinný subjekt takový seznam logicky nevypracovával.

 

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

 

S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček,


vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle informačního zákona