Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 193/2019


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 11. 12. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 193/2019, v následujícím znění:

„Ministerstvu spravedlnosti

Nejvyššímu soudu v Brně

Okresnímu soudu v Šumperku

Milana Rastislava Štefánika 784/12

787 01 Šumperk

V B. dne 11. prosince 2019

ke spis. značce 6 Nt 2802/2018

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb

Tímto žádám o sdělení, kdy spis 6 Nt 2802/2018 odešel k Nejvyššímu soudu v Brně k rozhodnutí ve věci dovolání podaného již před několika měsíci a kdo za advokáta mne v tomto řízení zastupuje, soudem přidělený advokát se mnou již skoro měsíc nekomunikuje, neposkytuje mi žádné informace a ani právní pomoc.“

K vaší žádosti Vám povinný subjekt sděluje, že ke 12. 12. 2019, 15:30 hodin, neeviduje k Vaší osobě žádné dovolací řízení v trestní věci (rejstřík „TDO“). Povinný subjekt tedy logicky nemůže vyhovět Vaší žádosti na sdělení data vypravení, případně z pohledu povinného subjektu doručení, předmětného procesního spisu k Nejvyššímu soudu. Jelikož nemá Nejvyšší soud v dispozici procesní spis, není ani schopen zjistit, kdo je Váš aktuální právní zástupce v předmětné věci. Povinný subjekt dospěl k závěru, že žádosti vyhovuje sdělením (byť negativní) skutečnosti, tedy že není nutné v této části Vaši žádost odmítat pro neexistenci informace, případně odkládat pro nedostatek působnosti povinného subjektu. Povinný subjekt předpokládá, že Vaše žádost primárně směřuje na Okresní soud v Šumperku, který by procesním spisem měl aktuálně disponovat (povinný subjekt to předpokládá z informací ze soudních databází) a může Vám tedy za splnění tohoto předpokladu požadované informace poskytnout.

 

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Pro přesné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt žádá, abyste obratem potvrdil přijetí tohoto sdělení do e-mailové schránky, odkud Vám povinný subjekt informaci zasílá.

 

S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček,


vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona