Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 202/2019


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

 

Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 31. 12. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 202/2019, v následujícím znění:„„1. Žadatel dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. (dále jen INFZ) požaduje přímé poskytnutí následujících informací ve smyslu § 6/2 INFZ:
2. Anonymizované usnesení povinného sp. zn. 8 Tdo 746/2005 ze dne 21. 7. 2005
3. Anonymizované rozhodnutí, jenž ve věci sp. zn. 8 Tdo 746/2005 následovalo po nálezu II. ÚS 566/05 ze dne 20. 9. 2006, který zrušil usnesení sp. zn. 8 Tdo 746/2005 ze dne 21. 7. 2005.“

Povinný subjekt k Vaší žádosti sděluje, že po kasačním zásahu Ústavního soudu nálezem sp. zn. II. ÚS 566/05 ze dne 20. 9. 2006 bylo dále řízení u Nejvyššího soudu vedeno pod sp. zn. 8 Tdo 1306/2006. V rámci tohoto řízení došlo k vydání rozhodnutí o dovolání a k vydání rozhodnutí o vazbě. Povinný subjekt Vám požadovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu zasílá v tištěných přílohách tohoto sdělení.

 

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

 

S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček,


vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle informačního zákona
 
Příloha (tištěná): Rozhodnuti - 8 Tdo 746/2005
Rozhodnuti - 8 Tdo 1306/2006
Rozhodnuti - 8 Tdo 1306/2006 - vazba