Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 21/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážený pane L.,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 2. 2. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 21/2019, prostřednictvím které žádáte sdělit „zda soudce Nejvyššího soudu ČR Mgr. Hynek Zoubek je totožnou osobou se soudcem Městského soudu v Praze Mgr. Hynkem Zoubkem, který u tamního soudu dne 08.09.2016 rozhodoval ve věci pod. č.j. 22Co 310/2016-104. Případně, zda jde o osoby v příbuzenském poměru.“

Tímto Vám povinný subjekt poskytuje následující informaci:

Povinný subjekt tímto potvrzuje správnost Vaší domněnky a to, že soudce Nejvyššího soudu Mgr. Hynek Zoubek a soudce Městského soudu v Praze rozhodující dne 8. 9. 2016 věc pod č. j. 22 Co 310/2016-104 totožného jména jsou jednou a tou samou osobou.

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček,
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle informačního zákona