Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 22/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážený pane N.,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 5. 2. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 22/2019, prostřednictvím které žádáte poskytnout „výtisk judikátu 1To 56/90 k určování majetkových poměrů odsouzených a informaci, kde byl publikován a pod jakou zkratkou (R XX/XX?) je jako judikát veden.“

Povinný subjekt Vám požadované rozhodnutí zasílá v příloze tohoto sdělení a dále sděluje, že rozhodnutí bylo publikováno v trestní části Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, č. 7-8/1991 pod číslem R 47/1991.


Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček,
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle informačního zákona

Příloha (tištěná): 1 To 56/90, (R 47/1991 tr.)