Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 28/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)


Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 10. 3. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 28/2017, prostřednictvím které žádáte o poskytnutí hodnotících zpráv, vypracovaných Oddělením dokumentace a analytiky judikatury Nejvyššího soudu v roce 2016 za účelem monitoringu rozhodnutí trestních úseků okresních, krajských a vrchních soudů ve věcech rozhodování v adhezním řízení o nárocích na náhradu nemajetkové újmy, způsobené trestnou činností.

Povinný subjekt Vám v přílohách zasílá celkem 4 hodnotící zprávy, tedy všechny, které byly zmíněným oddělením v loňském roce vypracovány. Pro úplnost mi dovolte, abych Vás informoval, že další zpráva, která bude obsahovat rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů v daných věcech ze samotného závěru roku 2016, by měla být k dispozici na konci měsíce dubna 2017.


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona
Přílohy (elektronické):
Hodnotícízpráva29012016.docx
Hodnotícízpráva28042016.docx
Hodnotícízpráva31082016.docx
Hodnotícízpráva30112016.docx