Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 33/2017

Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážená paní magistro,

Nejvyšší soud obdržel dne 21. 3. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 33/2017. Konkrétně žádáte: „… poskytnutí anonymizovaného znění rozhodnutí výše uvedeného soudu č. j. 32 Cdo 139/2015-257 ze dne 12. 1. 2017“.

Podle § 6 odst. 1 Informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

V souladu s § 6 odst. 1 Informačního zákona Vás tedy povinný subjekt odkazuje na tabulku Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu na webových stránkách www.nsoud.cz. Po vyplnění příslušné spisové značky do úvodního vyhledávacího formuláře požadované rozhodnutí ve věci sp. zn. 32 Cdo 139/2015 ze dne 12. 1. 2017 naleznete.

Pro rychlejší přístup můžete využít následující odkaz:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/86D105D6367FBDA0C12580F10047179B?openDocument&Highlight=0,


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení tohoto odkazu na zveřejněnou informaci. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci (odkaz) poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle Informačního zákona