Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 42/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 19. 4. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 42/2017, prostřednictvím které se domáháte anonymizovaného rozhodnutí ve věci dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 8. 2016, sp. zn. 8 To 54/2016, ve věci obviněného L. N.

Povinný subjekt Vám v příloze požadovanou informaci poskytuje, a to konkrétně zasláním anonymizovaného rozhodnutí sp. zn. 8 Tdo 1706/2016 ze dne 29. 3. 2017.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (elektronická): Tdo1706 2016.docx


Rozhodnuti - 8 Tdo 1706_2016