Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 43/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážená paní K.,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 13. 3. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 43/2019, prostřednictvím které žádáte „poskytnutí připomínek Nejvyššího soudu k materiálu Ministerstva spravedlnosti „Akční plán boje s korupcí na rok 2019“

Povinný subjekt Vám požadovaný dokument zasílá v příloze tohoto sdělení.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.
Pro přesné určení počátku výše uvedené lhůty Vás žádáme, abyste zpětně obratem potvrdila doručení informace na e:mailovou adresu, odkud Vám byla zaslána.

S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona

Příloha (elektronická): Tpjn 7-2019.doc