Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 84/2019

Vážený pane,
 

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 3. 6. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 84/2019, prostřednictvím které žádáte

„o poskytnutí anonymizované, jinak však autentické verze usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 1996, č. j. 2 Cdon 482/96-98. Rozhodnutí mi můžete zaslat nejlépe v odpovědi na emailovou adresu ve formátu PDF, případně v jiném běžném elektronickém formátu. Předem Vám děkuji za případné kladné vyřízení mé žádosti.“

 

Povinný subjekt Vám tímto požadované rozhodnutí zasílá v příloze tohoto sdělení.

 

Poučení:

 

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

S pozdravem

 


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona
 
Příloha (elektronická): usnesení 2 Cdon 482/96.pdf
 
2Cdon482_96.pdf