Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 85/2016

Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážená paní magistro,

Nejvyšší soud obdržel dne 14. 6. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. 85/2016 a v níž žádáte poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2016, které je u Nejvyššího soudu vedeno pod sp. zn. 28 Cdo 5217/2015.

Podle § 6 odst. 1 Informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

Výše uvedené rozhodnutí (rozsudek) ve věci 28 Cdo 5217/2015 je v anonymizované verzi zveřejněno na internetových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz, v sekci na domovské stránce „Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu“, kde zadáte spisovou značku 28 Cdo 5217/2015 nebo jej naleznete přímo pod tímto odkazem:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/1E55BF03059C7F0DC1257FD40025A01C?openDocument&Highlight=0.


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona