Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 93/2019

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 21. 6. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 93/2019, prostřednictvím které žádáte
„kopii, byť anonymizovanou, rozsudku Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 32 Cdo 20/2000.“

Povinný subjekt Vám tímto požadované rozhodnutí zasílá v příloze tohoto sdělení.

 

Poučení:

 

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro přesné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt zároveň žádá, abyste přijetí této elektronické odpovědi obratem zpětně potvrdil odesílateli.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček


vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona
 
Příloha (elektronická): rozhodnutí 32 Cdo 20/2000

Rozhodnutí32Cdo20_2000.pdf