Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 94/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 26. 7. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 94/2017. Konkrétně požadujete „poskytnutí informace o všech řízeních vedených u Vašeho soudu vůči mé osobě, a<to jak v minulosti, tak aktuálně.“.

Povinný subjekt Vám sděluje, že aktuálně kromě této předmětné žádosti o informace nefigurujete nyní jako účastník v žádném z probíhajících řízení, vedených u Nejvyššího soudu. Údaj je platný k 27. 7. 2017.

V minulosti jste byl veden jako žalovaný a současně dovolatel v řízení u Nejvyššího soudu (řízení „o vyklizení bytu“) sp. zn. X Cdo XXX/2002. V této věci bylo rozhodnuto senátem Nejvyššího soudu dne 17. 9. 2002.


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona